Spotkanie z dekanalnymi animatorami duszpasterstwa dzieci i młodzieży

Miejsce: Kuria Metropolitalna Warszawska
Będzie to spotkanie w poszerzonym składzie o przedstawicieli wszystkich ogólnodiecezjalnych duszpasterstw młodzieży oraz wspólnot.

Zostaną poruszone trzy zagadnienia:

  1. Dzień Młodzieży – sobota przed Niedzielą Palmową – 8 kwietnia 2017
  2. Zaangażowanie archidiecezji warszawskiej w przygotowanie do synodu biskupów nt. młodzieży
  3. Dyskusja nt. ścisłej współpracy duszpasterstw akademickich i młodzieżowych oraz ruchów

Spotkanie odbędzie się w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, w sali św. Jana Chrzciciela w budynku A, piętro I.