Spotkanie formacyjne dla księży (2-10 lat kapłaństwa)

28 - 29 września 2018 r. Centrum Charytatywno – Edukacyjne Caritas Polska, Warszawa, ul. Okopowa 55

Spotkanie I