Spotkanie formacyjne dla księży (2-10 lat kapłaństwa)

9 - 10 listopada 2018 r. Centrum Charytatywno – Edukacyjne Caritas Polska, Warszawa, ul. Okopowa 55

Spotkanie II