Formacja permanentna kapłanów wyświęconych w roku 2018

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

spotkanie IV

Formacja permanentna kapłanów wyświęconych w roku 2018

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

spotkanie V

Spotkanie formacyjne dla księży (2-10 lat kapłaństwa)

1 – 2 marca 2019 r. Centrum Charytatywno – Edukacyjne Caritas Polska, Warszawa, ul. Okopowa 55

Formacja permanentna kapłanów wyświęconych w roku 2018

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

spotkanie VI

Formacja permanentna kapłanów wyświęconych w roku 2018

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

spotkanie VII

Formacja permanentna kapłanów wyświęconych w roku 2018

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

spotkanie VIII

Formacja permanentna kapłanów wyświęconych w roku 2018

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

spotkanie IX