Wydarzenia: formacja kapłańska

Rekolekcje kapłańskie 19–23 listopada 2017 – Dom rekolekcyjny w Konstancinie-Jeziornej

Miejsce: Centrum Animacji Misyjnej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Rekolekcje w milczeniu – prowadzi o. Józef Augustyn SI
(do rekolekcji tych zobowiązani są księża wyświęceni w latach 2014, 2015, 2016)

Rekolekcje kapłańskie 26–29 listopada 2017 – Dom rekolekcyjny na Bielanach

Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach

Rekolekcje prowadzi o. Ludwik Mycielski OSB

Spotkanie Unii Apostolskiej Kapłanów

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

Spotkania księży odbywają się w kaplicy seminaryjnej.

Formacja permanentna kapłanów, wyświęconych w roku 2017

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

spotkanie III

Rekolekcje kapłańskie 26–29 grudnia 2017 – Dom rekolekcyjny na Bielanach

Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach

W roku 2017 do rekolekcji wspólnotowych zobowiązani są księża wyświęceni w latach nieparzystych.

Formacja permanentna kapłanów, wyświęconych w roku 2017

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

spotkanie IV

Rekolekcje kapłańskie 2–5 kwietnia 2018 – Dom rekolekcyjny na Bielanach

Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach

W roku 2018 do rekolekcji wspólnotowych zobowiązani są księża wyświęceni w latach parzystych.