Rekolekcje kapłańskie 19–23 listopada 2017 – Dom rekolekcyjny w Konstancinie-Jeziornej

Miejsce: Centrum Animacji Misyjnej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Rekolekcje w milczeniu – prowadzi o. Józef Augustyn SI (do rekolekcji tych zobowiązani są księża wyświęceni w latach 2014, 2015, 2016)

Pierwsza konferencja rozpoczyna się o godz. 20.00 (kolacja – godz. 18.00). Rekolekcje kończy Msza św. o godz. 12.00, a po niej obiad.

Zaświadczenia o odbytych rekolekcjach należy dostarczać do dekanalnych ojców duchownych do 31 stycznia 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Rekolekcje kapłańskie 19–23 listopada 2017 – Dom rekolekcyjny w Konstancinie-Jeziornej