Pielgrzymka kapłanów do Świątyni Opatrzności Bożej

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie
Podczas spotkania kard. Kazimierz Nycz wręczy dekrety nowo mianowanym władzom dekalnalnym.