Formacja neoprezbiterów

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne
Spotkanie formacyjne dla księży neoprezbiterów