Etap szkolny Archidiecezjalnej Olimpiady Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS 2017”

W olimpiadzie wezmą udział uczniowie uczęszczający na lekcje religii w liceach i innych szkołach ponadgimnazjalnych.

Test składać się będzie z 40 pytań otwartych i zamkniętych, dotyczących treści Ksiąg: Ewangelii Jana (J), Listów Janowych (1-3J). Potrwa 40 minut.