Dzień formacyjny proboszczów i rektorów kościołów

Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach
Głównym tematem obrad będzie: "Bierzmowanie w kontekście Roku Ducha Świętego i doświadczeń duszpasterskich". Spotkanie poprowadzi bp Rafał Markowski

Program

 • 10.00 Rozpoczęcie – modlitwa w ciągu dnia
 • 10.15. Kard. Kazimierz Nycz. Wprowadzenie w tematykę spotkania

Sesja I

 • 10.30. Bp Piotr Jarecki, Bierzmowanie w kontekście Roku Ducha Świętego i doświadczeń duszpasterskich
 • 11. 00 Panel dyskusyjny
  • ks. Mariusz Żołądkiewicz – wikariusz parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie, dekanalny duszpasterz młodzieży
  • Dorota Pawlak – nauczyciel religii przygotowujący młodzież do bierzmowania
  • Przemysław Dąbrowski – animator młodzieżowych grup w parafii
  • ks. dr Antonio Panaro – odpowiedzialny krajowy za katechezy post cresima
  • Aleksandra i Dariusz Kępisty – małżeństwo prowadzące katechezy post cresima w parafii św. Anny w Piasecznie
 • 11.45 Dyskusja
 • 12.10. ks. prof. Krzysztof Pawlina, Nowe projekty edukacyjne PWTW
 • 12.15 Przerwa na kawę i herbatę

Sesja II

 • 12.30 Kard. Kazimierz Nycz
  • Jacek Cichocki, Uniwersytet Warszawski
  • Agnieszka Kosowicz, Polskie Forum Migracyjne

Współpraca parafii i organizacji pozarządowych w pracy z uchodźcami

 • 13.00 Piotr Pawłowski, Fundacja Integracja – Dostępność architektury kościelnej dla niepełnosprawnych
 • 13.20 Ks. dr Marek Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
 • 13.30 – ks. dr Marcin Szczerbiński, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
 • 13.40 Ks. prałat Marcin Raciński, Ekonom Archidiecezji Warszawskiej
 • 13.50 Michał Gołąb, prezes Centrum Duszpaterstwa Archidiecezji Warszawskiej
 • 13.55 O. Andrzej Koprowski SJ, prezentacja książek
 • 14.00 Ks. prałat Tadeusz Sowa, moderator wydziałów duszpasterskich – Podsumowanie spotkania
 • Obiad