„Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych” – szkolenie

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich
Udział w szkoleniu należy zgłosić najpóźniej na trzy dni przed jego rozpoczęciem w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego

Pierwszym zadaniem inspektora ochrony danych w Archidiecezji Warszawskiej jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych.

Ponieważ, zgodnie z Dekretem KEP, to proboszcz parafii / rektor ośrodka, odpowiada za wdrożenie odpowiednich procedur w celu ochrony danych, przestrzeganie przepisów kanonicznych i właściwe zarządzanie danymi osobowymi (art. 17 Dekretu), w związku z tym w październiku br. zostaną przeprowadzone szkolenia dla księży proboszczów i rektorów kościołów naszej archidiecezji.

Szkolenia te są obowiązkowe. Aby umożliwić wszystkim księżom proboszczom i rektorom uczestnictwo w tych szkoleniach, odbędą się one w trzech terminach do wyboru:

– we wtorek, 9 października br., w godz. 10.00 – 13.00,

– w środę, 17 października br., w godz. 10.00 – 13.00,

– w czwartek, 18 października br., w godz. 15.00 – 18.00.

Szkolenia będą miały miejsce w sali konferencyjnej w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Proszę wybrać jeden z trzech wymienionych terminów i przysłać zgłoszenie udziału
w szkoleniu. Jest to konieczne ze względu na przygotowanie odpowiednich zaświadczeń,
które otrzyma każdy uczestnik szkolenia. Zaświadczenia należy zachować w dokumentach parafialnych.

Zgłoszenia księży proboszczów i rektorów na konkretny termin szkolenia przyjmuje Wydział Duszpasterstwa Ogólnego: tel. 22 531 72 65 (61); e-mail: duszpasterstwo@mkw.pl –  najpóźniej trzy dni przed planowanym terminem szkolenia.