Marianie wybrali przełożonego generalnego. Druga kadencja ks. Andrzeja Pakuły MIC

Ks. Andrzej Pakuła MIC od 1984 roku należy do Zgromadzenia Księży Marianów ♦ Wybrano także Zarząd Generalny Zgroamdzenia ♦ Zgromadzenie pierwszą męską wspólnotą zakonną w Polsce
Podczas piątkowej sesji wyborczej Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny spośród 28 członków na urząd przełożonego generalnego wybrano ks. Andrzeja Pakułę MIC. Będzie to jego druga kadencja.
Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży Marianów zebrała się 6 lutego w Rzymie. Przez pięć dni uczestniczyli w Mszach świętych, modlitwach, a także debatowali nad stanem Zgromadzenia oraz prowadzili prace nad prawodawstwem mariańskim. Przewodniczący kończący sześcioletnią kadencję przedstawił sprawozdanie podsumowujące swoją działalność, a ostatniego dnia pobytu w Rzymie odbyła się sesja wyborcza.
Wybrano również Zarząd Generalny Zgromadzenia Księży Marianów  na kadencję 2017-2023. Kapituła Generalna dokonała wyboru poszczególnych współbraci:
  • Ks. Joseph Roesch MIC (Prowincja Amerykańska) – Wikariusz Generalny
  • Ks. Leandro Aparecido da Silva MIC (Prowincja Brazylijska) – II Radny
  • Ks. Zbigniew Piłat MIC (Prowincja Polska) – III Radny
  • Ks. Wojciech Jasiński MIC (Prowincja Polska) – IV Radny

Ks. Andrzej Pakuła urodził się w 1964 r. W roku 1984 wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów.  Święcenia kapłańskie przyjął 26 lat temu.

Członkowie zgromadzenia zawierzają nowego przełożonego opiece Maryi Niepokalanej i św. Ojca Stanisława Papczyńskiego.
Marianie posługują w 18 krajach na świecie. Pełnią różne posługi: od pracy parafialnej po misyjną, od posługi w sanktuariach po duszpasterstwa specjalistyczne, od prowadzenia szkół po pracę naukową na wyższych uczelniach. Obecnie jest niespełna 600 księży, braci i tzw. mężów stowarzyszonych
marianie.pl

Kapituła Generalna marianów wraz z nowym Generałem i jego Radą

Zapisz