Biskupi ds. młodzieży spotkali się w Rzymie

ŚDM w Panamie oraz synod poświęcony młodzieży i powołaniom - to główne tematy spotkania Komisji ds. Młodzieży Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), które zakończyło się w Rzymie.

W obradach brał udział kard. Angelo Bagnasco, przewodniczący CCEE, abp Jean Claude Hollerich, przewodniczący Komisji ds. młodzieży CCEE i przewodniczący COMECE oraz delegaci z poszczególnych konferencji episkopatów pracujących w dwóch obszarach: duszpasterstwa młodzieży i duszpasterstwa uniwersyteckiego.

– Była to okazja do posumowania spotkania młodych z Ojcem Świętym oraz wymiany doświadczeń. Nie możemy zapominać, że poszczególne kraje Europy mierzą się z zupełnie innymi wyzwaniami, stąd niezwykle istotne jest poznanie ich sytuacji i charakteru pracy duszpasterskiej, by móc wyciągać wniosków i korzystać z doświadczeń innych – powiedział koordynator Europejskiego Centrum Powołań (EVS) i sekretarz Komisji CCEE ds. Powołań ks. Emil Parafiniuk.

Wspomniał, że np. delegatka z Chorwacji dzieliła się sukcesem letnich obozów młodzieżowych, zaś przedstawiciel Niemiec doświadczeniem szkoły towarzyszenia duchowego dla młodych, gdzie młodzi pomagają młodym – dodał.

Paul Metzlaff, reprezentujący Niemcy wygłosił referat „Młodzi protagoniści Synodu”, zaś o. Giacomo Costa SJ, sekretarz specjalny synodu o młodzieży przedstawił analizę dokumentu końcowego synodu w perspektywie planów na przyszłość.

Jednym z tematów zjazdu było sympozjum, które w październiku 2020 odbędzie się w Krakowie. – Będzie ono poświęcone ludziom młodym podobnie jak to, które odbyło się trzy lata temu w Barcelonie. Tematyka zostanie dopracowana po ukazaniu się papieskiego dokumentu na temat młodzieży. Będziemy zastanawiali się nad jego aplikacją w konkretnych realiach życia. Planujemy również nawiązać do nauczania św. Jana Pawła II, zwłaszcza, że za rok będziemy przeżywać setną rocznicę jego urodzin – zapowiedział sekretarz Komisji CCEE ds. Powołań.

Rozmawiano również o potrzebie ściślejszej współpracy między delegatami ds. młodzieży z poszczególnych konferencji episkopatów. – Liczymy, że przedstawiciele z innych państw będą gośćmi naszego najbliższego Forum Młodych, które odbędzie się na jesieni – powiedział duchowny.

W obradach uczestniczyło ok. 60 osób. Polskę reprezentowali abp Marek Jędraszewski i ks. Emil Parafiniuk.

KAI/ad