Warszawa. Św. Dominika

O parafii

Zakon dominikanów został założony przez św. Dominika Guzmana i zatwierdzony przez papieża Honoriusza III w 1216 roku jako Zakon Braci Kaznodziejów. Najważniejszym zadaniem dominikanów jest zgłębianie prawd wiary przez nieustanne studium i modlitwę oraz przekazywanie ich słowem i własnym życiem. W ciągu wieków swego istnienia Zakon wydał rzeszę teologów i filozofów, kaznodziejów i misjonarzy, którzy na całym świecie na różne sposoby głosili Ewangelię. Wielu z nich zostało wyniesionych na ołtarze, wielu dało świadectwo wiary aż do przelania męczeńskiej krwi.

Wkład Zakonu w rozwój Kościoła widać z jednej strony w genialnym dziele myśli św. Tomasza z Akwinu, a z drugiej – w modlitwie różańcowej.

Do Zakonu należą także klasztory sióstr dominikanek kontemplacyjnych oraz zgromadzenia czynne. Siostry dominikanki ofiarowują Kościołowi swoją modlitwę oraz prace apostolskie, misyjne i charytatywne.

Do Polski dominikanie przybyli wkrótce po swoim powstaniu. Jeszcze za życia św. Dominika wstąpili w Rzymie do Zakonu pierwsi Polacy: św. Jacek Odrowąż, bł. Czesław oraz kilku innych. Po ich powrocie do ojczyzny w 1222 roku, w ciągu kilku lat powstały klasztory w najważniejszych miastach Polski, od Krakowa i Wrocławia po Gdańsk i Kamień Pomorski, a także klasztory w Czechach. Polscy dominikanie prowadzili także misje w Prusach, na Litwie i na Rusi. Aż do rozbiorów byli jedną z największych rodzin zakonnych w Polsce. Po odzyskaniu niepodległości, zaczęli podnosić się z upadku spowodowanego okresem rozbiorów i kasatą przez zaborców. W tym odrodzeniu wielki udział miał o. Jacek Woroniecki, wybitny teolog, rektor KUL-u, człowiek niezwykłej kultury osobistej, który wywarł ogromny wpływ na chrześcijańską formację duchowieństwa i inteligencji polskiej.

On także zainicjował budowę naszego klasztoru na Służewie z myślą o umieszczeniu w nim domu studiów dla dominikanów z krajów słowiańskich. Ta jego wizja realizuje się obecnie dzięki istniejącej przy tutejszym klasztorze od 1993 roku filii naszego Kolegium Filozoficzno-Teologicznego, które przygotowuje do pracy w Kościele młodych dominikanów nie tylko z Polski, ale również ze Wschodu i Północy Europy.

Od 40 lat jest tu obecny Instytut Tomistyczny prowadzący studia nad myślą teologiczną i filozoficzną związaną z dziełem wielkiego dominikanina św. Tomasza z Akwinu.

Do służewskiego klasztoru należał także bł. Michał Czartoryski, który zginął w Powstaniu Warszawskim, towarzysząc do końca rannym powstańcom. Papież Jan Paweł II beatyfikował go 13 VI 1999 r. wraz z 107 męczennikami drugiej wojny światowej.

Dominikanie znani są z otwartości wobec świata. Wielu z nich wykłada na uniwersytetach i prowadzi badania naukowe. Innym ważnym zadaniem Dominikanów jest praca duszpasterska wśród dzieci, młodzieży szkół średnich i studentów.

Parafia na Służewie obejmuje swą opieką blisko 22 tysiące mieszkańców. Przy klasztorze działają liczne duszpasterstwa, koła zainteresowań i grupy dyskusyjne. Klasztor prowadzi także poradnię psychologiczną dla rodzin z problemami, dofinansowuje codzienne obiady w szkole dla dzieci z ubogich rodzin, oraz zapewnia im wsparcie finansowe w czasie wakacyjnych wyjazdów.

Aktualności

Magnificat na Służewie. 800 lat historii Zakonu Braci Kaznodziejów

Jubileusz 800-lecia zakonu Dominikanów ♦ Kard. Nycz: Ten Magnificat śpiewamy także w roku jubileuszowym dominikanów, dziękując im za wszystko, co czynią w Kościele w Polsce ♦ Dominikanie obecni są we wszystkich większych miastach, w Warszawie swoje klasztory mają na Służewie i na Starym Mieście ♦ Kard. Nycz przypomniał postać śp. o. Jana Góry

Mapa

Wydarzenia w parafii

Akatyst ku czci Matki Bożej

Wieczory dla Zakochanych

Wieczory dla Zakochanych

Kancelaria parafialna

ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa

tel. +48 22 543 99 10

Kancelaria czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – godz. 16.30-17.30 oraz 19.30-20.30
sobota – godz. 10-12.

Msze Święte

Niedziele i święta:
7:00, 8:00, 9:30 (konwentualna), 11:00 (dla dzieci), 12:30, 14:00, 17:00, 18:30 (młodzieżowa), 20:15 (akademicka)
Dni powszednie:
7:00, 8:00, 12:00, 18:00 (konwentualna), 19:30

Księża w parafii

Proboszcz

Ojciec Krzysztof Michałowski OP

Ojciec duchowny dekanatu ursynowskiego

Spowiedź

  • W dni powszednie
    • podczas każdej Mszy św.
    • od 17:30 do 20:00
  • W niedziele
    • 15 min. przed każdą Mszą świętą

Poradnia rodzinna

Czynna: poniedziałek, od godz. 19.00

Kontakt: tom.lukowski@gmail.com