Formacja kapłańska

W roku 2018 do rekolekcji wspólnotowych zobowiązani są księża wyświęceni w latach parzystych.

Zaświadczenia o odbytych rekolekcjach należy dostarczać do dekanalnych ojców duchownych do 31 stycznia 2018 roku.

—————————————————————————-

Terminy i miejsca rekolekcji w 2018 roku przedstawiają się następująco:

4 – 7 listopada (Konstancin – Jeziorna) – prowadzi ks. Adam Kiełtyk
11 – 15 listopada (Konstancin – Jeziorna)  rekolekcje w milczeniu – prowadzi ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM
25 – 28 listopada (Bielany)  – prowadzi ks. Krzysztof Kralka SAC
26 – 29 grudnia (Bielany)  –  prowadzi ks. dr Dariusz Kowalczyk SI

Formacja

Neoprezbiterzy

neoprezbiterzy

SPOTKANIA FORMACYJNE:

17 stycznia 2018
21 lutego 2018
7 marca 2018
18 kwietnia 2018
23 maja 2018
13 czerwca 2018

Spotkania odbywają się w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Godzina rozpoczęcia: 16.00

PRZYPOMINAMY:

• Neoprezbiterzy raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji

• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach

• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej

• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

• uczestniczą we wszystkich spotkaniach formacyjnych w seminarium duchownym,

• uczestniczą w jednym dwudniowym spotkaniu formacyjno-katechetycznym

2-10 lat kapłaństwa

kapłani-2-10

PRZYPOMINAMY:

Księża do 10 roku kapłaństwa

• raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji,
• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach,
• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej,
• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

• uczestniczą w trzech spotkaniach formacyjnych: jednodniowym i dwudniowym

• uczestniczą w jednym dwudniowym spotkaniu formacyjno-katechetycznym, zakończonym egzaminem

powyżej 10 lat kapłaństwa

powyzej10

• raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji,
• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach,
• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej,
• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

Rekolekcje różne

Rekolekcje organizowane przez Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża

Rekolekcje dla kapłanów diecezjalnych organizowane przez Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża, ściśle związane z Prałaturą personalną Opus Dei.

Od ponad 20 lat jest możliwość uczestnictwa w trzydniowych rekolekcjach zamkniętych, w domu rekolekcyjnym „Dworek”, w Bożej Woli, koło Mińska Mazowieckiego.

Do końca tego roku terminy są następujące:

od Poniedziałku Wielkanocnego 2 kwietnia 2018 (godz. 19:00) do piątku 6 kwietnia (godz. 9:30)

od poniedziałku 15 października 2018 (godz. 13:00) do piątku 19 października (godz. 9:30)

od poniedziałku 19 listopada 2018 (godz. 13:00) do piątku 23 listopada (godz.9:30)

Zapisy: ksieza@dworek.org.pl lub telefonicznie: 503 960 256

Więcej szczegółów można znaleść na stronie www.dworek.org.pl