Formacja kapłańska

W roku 2018 do rekolekcji wspólnotowych zobowiązani są księża wyświęceni w latach parzystych.

Zaświadczenia o odbytych rekolekcjach należy dostarczać do dekanalnych ojców duchownych do 31 stycznia 2019 roku.

—————————————————————————-

Terminy i miejsca rekolekcji w 2018 roku przedstawiają się następująco:

4 – 7 listopada (Konstancin – Jeziorna) – prowadzi ks. Adam Kiełtyk
11 – 15 listopada (Konstancin – Jeziorna)  rekolekcje w milczeniu
25 – 28 listopada (Bielany)  – prowadzi ks. Krzysztof Kralka SAC
26 – 29 grudnia (Bielany)  –  prowadzi ks. dr Dariusz Kowalczyk SI

Formacja

Neoprezbiterzy

neoprezbiterzy

SPOTKANIA FORMACYJNE:

8 października 2018
12 listopada 2018
10 grudnia 2018
14 stycznia 2019
18 lutego 2019
11 marca 2019
8 kwietnia 2019
20 maja 2019
10 czerwca 2019

Spotkania odbywają się w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Godzina rozpoczęcia: 16.00

PRZYPOMINAMY:

• Neoprezbiterzy raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji

• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach

• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej

• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

• uczestniczą we wszystkich spotkaniach formacyjnych w seminarium duchownym,

• uczestniczą w jednym dwudniowym spotkaniu formacyjno-katechetycznym

2-10 lat kapłaństwa

kapłani-2-10

PRZYPOMINAMY:

Księża do 10 roku kapłaństwa

• raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji,
• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach,
• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej,
• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

• uczestniczą w trzech spotkaniach formacyjnych: jednodniowym i dwudniowym

• uczestniczą w jednym dwudniowym spotkaniu formacyjno-katechetycznym, zakończonym egzaminem

powyżej 10 lat kapłaństwa

powyzej10

• raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji,
• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach,
• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej,
• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego