Formacja kapłańska

W roku 2017 do rekolekcji wspólnotowych zobowiązani są księża wyświęceni w latach nieparzystych.

Terminy i miejsca rekolekcji  w 2017 roku przedstawiają się następująco:

Księża, którzy nie dostali potwierdzenia zgłoszenia, proszeni są o kontakt telefoniczny z domem rekolekcyjnym.

Pierwsza konferencja rozpoczyna się o godz. 20.00 (kolacja – godz. 18.00). Rekolekcje kończy Msza św. o godz. 12.00, a po niej obiad.

Zaświadczenia o odbytych rekolekcjach należy dostarczać do dekanalnych ojców duchownych do 31 stycznia 2018 roku.

—————————————————————————-

W roku 2018 do rekolekcji wspólnotowych zobowiązani są księża wyświęceni w latach parzystych.

Terminy i miejsca rekolekcji w 2018 roku przedstawiają się następująco:
2 – 5 kwietnia (Bielany)
4 – 7 listopada (Konstancin – Jeziorna)
11 – 15 listopada (Konstancin – Jeziorna)  rekolekcje w milczeniu – (do rekolekcji tych zobowiązani są księża wyświęceni w latach 2015, 2016, 2017)
25 – 28 listopada (Bielany)
26 – 29 grudnia (Bielany).

Formacja

Neoprezbiterzy

neoprezbiterzy

SPOTKANIA FORMACYJNE:

11 października 2017
15 listopada 2017
13 grudnia 2017

17 stycznia 2018
21 lutego 2018
7 marca 2018
18 kwietnia 2018
23 maja 2018
13 czerwca 2018

Spotkania odbywają się w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Godzina rozpoczęcia: 16.00

PRZYPOMINAMY:

• Neoprezbiterzy raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji

• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach

• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej

• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

• uczestniczą we wszystkich spotkaniach formacyjnych w seminarium duchownym,

• uczestniczą w jednym dwudniowym spotkaniu formacyjno-katechetycznym

2-10 lat kapłaństwa

kapłani-2-10

SPOTKANIA FORMACYJNE:

24 – 25 listopada 2017 r. – Formacja permanentna kapłanów, (Centrum Charytatywno – Edukacyjne Caritas Polska, Warszawa, ul. Okopowa 55) – spotkanie II
Początek: 24 listopada godz. 17.30

PRZYPOMINAMY:

Księża do 10 roku kapłaństwa

• raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji,
• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach,
• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej,
• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

• uczestniczą w trzech spotkaniach formacyjnych: jednodniowym i dwudniowym

• uczestniczą w jednym dwudniowym spotkaniu formacyjno-katechetycznym, zakończonym egzaminem

powyżej 10 lat kapłaństwa

powyzej10

• raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji,
• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach,
• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej,
• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

Rekolekcje różne

Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża

Rekolekcje dla kapłanów diecezjalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża, ściśle związane z Prałaturą personalną Opus Dei.

Od ponad 20 lat ofiarujemy możliwość uczestnictwa na trzydniowych rekolekcjach zamkniętych, w naszym domu rekolekcyjnym „Dworek”, w Bożej Woli, koło Mińska Mazowieckiego.

Do końca roku 2017 terminy są następujące:

od poniedziałku 16 października (godz. 13:00) do piątku 20 października (godz. 9:30)

od poniedziałku 20 listopada (godz. 13:00) do piątku 24 listopada (godz. 9:30)

Zapisy: ksieza@dworek.org.pl lub telefonicznie: 503 960 256

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.dworek.org.pl.

Ks. Ferdynand Valbuena
Kierownik duchowy

tel. +48 503 960 256

Rekolekcje: Odczytanie czasu w kluczu paschalnym

REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

Tytuł: Odczytanie obecnego czasu w kluczu paschalnym

Czas: 23 – 27 października 2017 roku

Tematyka: Mamy za sobą XX wiek, który możemy określić m. in. mianem Wielkiego Piątku Dziejów ze względu na największe Golgoty, jakie zaistniały w tym minionym wieku w całej dotychczasowej historii ludzkości. Jeśli byłoby to prawdą, to czas, w który obecnie wkraczamy możemy określić mianem początków Wielkiej Soboty Dziejów: czas poczucia klęski, niepewności, zagubienia, doświadczania milczenia Boga, trudności w znalezieniu odpowiedzi na wiele pytań. Dlatego podczas tych rekolekcji podejmiemy próbę odczytywania czasu obecnego w kluczu wydarzeń paschalnych. Rozważaniom będzie towarzyszyło podejmowanie zagadnień dotyczących tożsamości, misji i wyzwań stających przed kapłanami dziś.
Prowadzący: o. Aleksander Jacyniak SJ o. dr Aleksander Jacyniak SJ, rekolekcjonista, były kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie, obecnie kustosz Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej i proboszcz tamtejszej parafii.

Zapisy przez stronę internetową: www.eccc.pl
http://www.eccc.pl/programy-i-zapisy/rekolekcje/wydarzenie/128-rekolekcje-dla-kaplanow