Szkolenie dla księży z rozliczeń z ZUS -„E-Składki”

Miejsce: I Oddział ZUS w Warszawie ul. Senatorska 6/8

Nowa forma rozliczeń z ZUS „E-Składka” wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.