Pogrzeb Zofii Rowickiej, matki ks. Mariana Rowickiego

Miejsce: Liw k. Węgrowa

Zofia Rowicka zmarła 25 stycznia 2018 r.