Wydarzenia: Kuria Metropolitalna Warszawska

Szkolenie dla księży z rozliczeń z ZUS -„E-Składki”

Miejsce: I Oddział ZUS w Warszawie ul. Senatorska 6/8

Nowa forma rozliczeń z ZUS „E-Składka” wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

Mija termin przekazania informacji o grupach młodzieżowych

Miejsce: Wydział duszpasterstwa dzieci i młodzieży

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży prosi księży proboszczów i rektorów, by do 30 listopada 2017 r. przekazać dekanalnym duszpasterzom dzieci i młodzieży informacje o grupach młodzieżowych działających w parafii